درباره ما

You are here:

به اتاق بازرگانی ایران و کبک (ccciq) خوش آمدید، دروازه شما به سمت فرصت های تجاری پر جنب و جوش که پل میان میراث فرهنگی غنی ایران و چشم انداز اقتصادی پویای کبک است.

در ccciq، ما متعهد به تقویت تجارت و سرمایه گذاری بین المللی بین جوامع تجاری ایران و کبک هستیم. ماموریت ما تسهیل مشارکت ها، تامین منابع و ایجاد یک شبکه حمایتی برای کسب و کارهایی است که به دنبال گسترش افق های خود در این دو منطقه متمایز هستند.

ما مجموعه ای از خدمات و برنامه ها را ارائه می دهیم که برای توانمندسازی کارآفرینان، شرکت ها و متخصصان طراحی شده اند. چه به دنبال بینش بازار، ارتباطات تجاری یا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری باشید، ccciq  شریک مورد اعتماد شما در پیمایش پیچیدگی‌های تجارت فرامرزی است.

در ماموریت ما برای باز کردن پتانسیل تجارت و همکاری بین ایران و کبک به ما بپیوندید. ما با هم می توانیم پل هایی بسازیم که باعث رشد اقتصادی، تبادل فرهنگی و رفاه متقابل می شود.

امکانات را با ccciq کشف کنید – کاتالیزور شما برای سرمایه گذاری های موفق تجاری بین فرهنگی.